გენერალური პროკურორისმრავალი იურისდიქცია და საერთო სამართლის, გენერალური პროკურორის (ინგლისურად: ადვოკატი-ზოგადი) მთავარი იურიდიული მრჩეველი, საქართველოს მთავრობისა და ზოგიერთ იურისდიქცია არის მოვალეობა სამართალდამცავი, დევნის ან თუნდაც ზოგადად სამართლებრივი ურთიერთობები. იყო პრაქტიკა, რომ პირობები, რომელიც უზრუნველყოფს პირადი იურიდიული კონსულტაცია ზოგადად იურისტები არიან მერყეობს იურისდიქციებში, და კიდევ მქონე პირებს შორის ჩატარების ოფისი იმავე იურისდიქცია, ხშირად საფუძველზე დონეზე და ბუნების იურიდიული გამოცდილება ოფიციალურ. თავდაპირველად გამოყენებული ტერმინი აღნიშნავს ნებისმიერ პირს ჩატარების გენერალური მინდობილობა, რომელიც წარმოადგენს, როგორც ძირითადი ყველაფერი.

მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება დანიშნოს მთავრობის ოფიციალური, როგორც მუდმივი გენერალური პროკურორის, ვინც აპირებს წარმოადგენს ქალაქი იგივე გზა იქნება, მაშინ, ეწოდოს ზოგადი ადვოკატი.

მაგრამ დღესდღეობით, ხშირად გამოიყენება ტერმინი მუდმივი გენერალური პროკურორის სახელმწიფო

არ არის იგივე, სამოქალაქო კანონით შეიძლება იყოს დაასახელა, როგორც პროკურორს, ზოგადი, საზოგადოებრივი ადვოკატები და სხვები. ბევრი ოფისები იგი იყენებს გენერალური პროკურორის ან ადვოკატის-როგორც ზოგადი ინგლისური თარგმანი, სათაური, მიუხედავად იმისა, რომ, რადგან სხვადასხვა წარმოშობის ისტორია მდგომარეობის ასეთი ოფისები, როგორც წესი, განსხვავდება ადვოკატები გენერალური იურისდიქციის საერთო სამართალი