მაღალი გადასახადების ახალი მანქანები, ვარაუდობენ



რომ პალატის და საქართველოს მთავრობის ზომის გაზრდის საგადასახადო შეიძინოთ ახალი მანქანები

დროშა, ოქტომბერი ჩვიდმეტი, ორშაბათი