ნამდვილად. ხელი მოაწერა რუსეთის მიერ და ფილიპინები პაკეტი ხელშეკრულებებიასევე ხელი მოაწერა რუსეთის მიერ და ფილიპინები პაკეტი ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების სამხედრო.»იუწყება მედია