საზოგადოების წყალდიდობა-ის ფილიპინებისგანმარტავს, წერილი, რომ ყოველი ადამიანი არის და არასოდეს კვდება სული, სადაც გაგება, ეს უფრო ჩვენი გაუთავებელი აზრები.

ოთხი ათწლეულის განმავლობაში, ნაკადის მისი კალამი ათასობით ლექსი, მიწერ-მოწერა და წიგნები, მისი ნაწერები, გამოიყენება ის ფარგლებში, განვითარების გლობალური ცივილიზაციის, რომ საპასუხო სულიერი მხარე და მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში.

კონცეფცია სასწავლო ინსტიტუტი დაიწყო საყოველთაო იუსტიციის სახლი შუა რიცხვებში

მიზანი არის ის, რომ დახმარება პირებს გაღრმავება, მათი გაგება სწავლებას, და მოიპოვოს სულიერი ცოდნა და პრაქტიკული უნარები, რომ თქვენ უნდა ჩატარების საქმიანობას საზოგადოების