ტიტული მიწის ნაკვეთები იპოთეკით დატვირთული ქალს, არ შოველ საკუთრებაშიშოუ, შეხსენება მიწის რეგისტრაციის ორგანოს კრედიტორების სანაცვლოდ სათაური სახლი და მიწის ნაკვეთი დარწმუნდით.

სიფრთხილით ხელისუფლებას საზოგადოების წინააღმდეგ, მათ შორის- ყალბი აგენტი სახლი და მიწის ნაკვეთი.

როგორ არა ლეგიტიმური