უფლება და მოვალეობა ჩარევა»არსებობა პრივილეგია ან ძალა მოქალაქე გააკეთოს ან უზრუნველყოს, რომ მას რამ, რომ მან უნდა ისარგებლოს განყოფილება ერთი-ე მუხლის განაცხადა, რომ არავინ უნდა მოისპოს სიცოცხლე, თავისუფლება ან საკუთრება გარეშე, პირიქით, გზა, სამართლის ან უარყო თანაბარი კანონის მე- თავში, განაცხადა, რომ ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება აქვს კმაყოფილება თავად, მისაღები, ნაშრომები, და რამ წინააღმდეგ არ არის გონივრული და ჩამორთმევის ნებისმიერი მიზნით, უნდა იყოს ხელშეუხებელი ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება ფლობდეს და სარგებლობდეს ქონებით, როგორც კერძო სახლები, მიწის ნაკვეთი, ავტომანქანები, ავეჯი, და სხვები, როდესაც პირიქით, კანონი ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება აქვს საბაზო განათლების ან საბაზო განათლების უფრო სასარგებლო იქნება მოქალაქეთა თავისუფლების ყველა მოქალაქე უნდა თაყვანი სცეს ღმერთს და მივიღო რელიგიური რწმენა.

საგარეო მისამართი, რომელსაც ინახება, სასამართლომ უნდა უზრუნველყოს სასამართლოს, რომ მოპასუხე იქნება ნებისმიერ სასამართლოს, საჭიროების შემთხვევაში, ხოლო წარმოებაში ჯარიმა თავისუფლების აღკვეთა პირი მსჯავრდებული მინიმუმ ოცდაათი წლის განმავლობაში და შემდეგ, რომ პატიმარს აქვს უფლება მიიღოს შეწყალება, ან პატიება გადაწყვეტილებით, კანონის მოვალეობაა მოქალაქეებს უნდა გამოვიყენოთ სათანადოდ აღჭურვილობის შეკვეთა და იყოს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, როგორიცაა ტუალეტი, პარკი, და ბიბლიოთეკა მოვალეობას მოქალაქეები დაიცვას თავისი ნებით ყველა წესების მთავრობის და ასევე დახმარება ან რეგ ნებით პროექტი და თავისი პროგრამა უნდა იყოს სათანადოდ ჩვენი საზოგადოება