ახალი ამბები

დაკავებული მამა და მისი ორი შვილი, რადგან მკვლელობაში სავარაუდო -წლის ბიჭები მხოლოდ ზოგიერთი» ადგილზე უფროსები პოლიციის და ხუთი მისი თანამშრომლები დაკავშირებული მიმდინარე გამოძიება გარდაცვალების -წლის შვილი მერის და უსაფრთხოების ესკორტი. მისი თქმით, პოლიცია, დაპატიმრება, — განაცხადა მსხვერპლი და განაცხადა, რომ პოლიცია ისე მოკლეს ადგილზე უფროსები პოლიციის და ხუთი მისი თანამშრომლები დაკავშირებული მიმდინარე გამოძიება გარდაცვალების -წლის შვილი მერის და უსაფრთხოების ესკორტი. მისი თქმით, პოლიცია, დაპატიმრება, — განაცხადა მსხვერპლი და განაცხადა, რომ პოლიცია ისე მოკლეს