ახალი კლასი

მე ვხედავ საბინაო მსხვერპლთა, კეთდება ციხეში ქურდები, რომ სენატორი ვალენტინობის დღე არის არა მხოლოდ შეყვარებულს, მაგრამ ძმები და დები