ეკონომიკის ფილიპინები

კონცეფცია ქაღალდის წვლილი და გავლენა ტურიზმის განაგრძო განვითარება ქვეყნის ეკონომიკისთვის აშშ-სა და პრობლემები, როგორიცაა მრეწველობა, გამოშვების და მიზეზი, რის გამოც ფილიპინური ენა არის სახელმწიფო ენა და მისი შესაბამისობა ეკონომიკური განვითარების