იურისტი, გამართავს უკან მკვლელობის

ამერიკის შეერთებული გამოცდილი ადამიანის უფლებათა დამცველი, იურისტი და ადამიანის უფლებათა კომისია გამართავს თითქოს პასუხისმგებელი მკვლელობაში. თვალთვალი საპატრულო, ჰენრი. საპატრულო, ხუთშაბათი, აგვისტო, დაჭრილი ჯარისკაცი ბრძოლა, სამხედრო და ახალი ადამიანების არმია ქალაქ, ამ შაბათს დილით