პროტესტი ავტობუსი აღდგენა ლევი ფონდი

გამოიქცევიან ოფისებში ფილიპინების ქოქოსის ორგანო ანონიმური სხვადასხვა პროვინციებში, რომ ხელმძღვანელობა ასეთი სააგენტოები დაკავშირებით გატარება ლევი ფონდი. ხაზს უსვამს, მოძრაობის ფილიპინები და კოკო ლევი თანხები დაბრუნდა ან აცხადებენ, რომ წარმოშობილი, და, ორმოცი წლის რეგისტრაციის მიზეზი ასეთი თანხები, მაგრამ მაინც არ ფერმერებს. მინდა რამოდენიმე დაბრუნებას მათ თანხები, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, ფული არის სხვადასხვა სოციალური შეღავათები