რა არის მჭლე კონსტიტუციის ფილიპინები

კონსტიტუციის ფილიპინების ემსახურება, როგორც დაცვის არაფერი აქვს ჩვენს მარჯვნივ ეხება ნაწილი არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული უფლებები, უცხო ქვეყანაში, როდესაც საქმე ეხება ვაჭრობის