საშვილოსნოსგარე ორსულობა: განმარტება, დახასიათება და ფილიპინები

ეპიკური ან ინგლისურ ენაზე ტიპის ლიტერატურაში გვხვდება სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების მთავარი შტაბის აქ იქნება თვისებები გააჩნიათ უმაღლესი ჩვეულებრივი ადამიანი და როგორც წესი, ის ტომის ღმერთი და ქალღმერთი ეპიკური მოდის ბერძნული სიტყვა»ეპოსი’ მნიშვნელობა ‘სიმღერა’. ეს არის სახით მუხლები ან პუნქტები, მაგრამ ეს არის მრავალფეროვანი და უნიკალური, რომ თითოეულ რეგიონში და არა შედარებით დასავლეთ