სახელმძღვანელო, მასწავლებლის სწავლების ფილიპინური — მეოთხე კლასის

ხელმძღვანელობით მასწავლებელი, ეს არის გამიზნული უნდა იყოს შეუწყობს ინგლისური ენის მასწავლებელი მეოთხე კლასის