ფილიპინების პრეს

ისაუბრა, არის ასპირანტი აზროვნების რატომ არ აერთიანებს არის კამპანია რვა სწორი