ფილიპინები, იგებს წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩინეთი

მოგება ფილიპინების საარბიტრაჟო შემთხვევაში, თუ ჩინეთის წინააღმდეგ