ფილიპინები, იღებს ადგილის საარბიტრაჟო წინააღმდეგ ჩინეთი

მოგება ფილიპინები